Ajaran Kebaikan dalam Islam dan Selain Islam

Berikut.id – Ajaran Kebaikan dalam Islam dan Selain Islam. Teman, orang tua kalian pasti selalu mengajarkan kebaikan dalam menjalani kehidupan kan?

Mengapa ajaran kebaikan itu penting untuk diketahui dan dilaksanakan manusia?

Kita hidup dilingkungan dengan masyarakat yang sangat beragam. Ajaran kebaikan penting diajarkan kepada semua masyarakat agar hidup dengan tenang dan nyaman dalam keragaman.

Ajaran kebaikan merupakan sesuatu yang diajarkan oleh semua agama. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan ajaran kebaikan.

 

Ajaran Kebaikan dalam Islam dan Selain Islam

Bacalah dengan cermat hadis berikut!

 

Artinya:

Kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu (ada pada dirimu)” (HR. Muslim dari Nawwas bin Sam’an al Anṣari)

Tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam agama Islam?

Rasulullah saw. menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawaban yang sangat singkat, namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah Swt., akhlak kepada sesama manusia dan akhlak kepada alam sekitar. Berperilaku baik adalah pokok ajaran Islam.

Aturan syariat Islam sangat lengkap dalam hal berakhlak mulia. Tata cara ibadah kepada Allah Swt. seperti salat merupakan contoh akhlak mulia kepada Allah Swt. Anjuran bersikap lemah lembut kepada sesama adalah wujud akhlak mulia kepada orang lain. Larangan membunuh hewan atau mencabut tumbuhan tanpa alasan agama merupakan contoh akhlak kepada alam sekitar.

 

Carilah contoh perilaku baik kepada Allah, sesama manusia dan alam sekitar!

 

Perhatikan cerita bergambar berikut!

ajaran kebaikan

Mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadiya, padahal mereka berdua bukan orang Islam? Sebab agamanya juga mengajarkan kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun. Menghormati dan menyayangi orang lain merupakan ajaran kebaikan yang dianjurkan oleh semua agama. Sedangkan mencuri, berbuat curang dan segala perbuatan yang merugikan dilarang oleh semua agama.

Baca Juga :  Jawaban Post Test Modul 3 Topik 9

Kebaikan tidak hanya dikenal dalam Agama Islam saja. Tetapi ia dikenal juga dalam agama-agama lain. Semua ajaran agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghormati, membantu yang lemah, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut, mencintai kedamaian. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain, seperti mencuri, berbohong, menipu, berkhianat dan berbuat aniaya.

Ayo kalian sebutkan perbuatan-perbuatan baik lain yang diajarkan oleh agama!

Perbuatan baik yang diajarkan agama

1. Membantu pekerjaan orang tua
2. Menolong orang yang sedang kesusahan
3. Mengamalkan ilmu kepada orang lain
4. Selalu bersyukur di setiap keadaan
5. Selalu menjaga kebersihan tempat tinggal dan di mana pun kita berada

 

Sebarkan kebaikan tanpa melihat agama orang yang kalian jumpai! Jika ada orang jatuh di jalan, tolonglah! Tanpa kalian tanya apa agamanya. Bila ada orang tersesat jalan, bantulah dia untuk menemukan tempat tujuannya! Tanpa kalian tanya apa keyakinannya.

Dengan kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan, kalian akan banyak mendapatkan teman atau saudara.

Semoga bermanfaat ya..

Tinggalkan komentar