Yang dimaksud dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia adalah

Berikut – Yang dimaksud dengan “beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia” adalah. Beberapa penjelasan yang ada di RUU Sisdiknas.

PENJELASAN TENTANG RUU SISDIKNAS

Yang dimaksud dengan “beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia” adalah:

(a) keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang terejawantahkan dalam akhlak yang mulia; dan

(b) pengejawantahan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup akhlak terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap lingkungan alam, dan terhadap bangsa dan negara.

Baca Juga :  Kunci Jawaban IPA Halaman 67 Kelas 10
You might also like